Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Halkiew. Jesteś na stronie głównej naszej platformy edukacyjnej. 

Kończąc szkolenia organizowane przez naszą akademię otrzymujesz dokumenty potwierdzające zdobyte umiejętności i kwalifikacje w ramach szkolenia rzemieślniczego. Aktualnie jest to jedyna forma szkolenia w prostej drodze prowadząca do uzyskania zaświadczeń lub dyplomów o charakterze unijnym (europass). 

  • Otrzymujesz zaświadczenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, które potwierdza uzyskiwanie lub uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

                  

Nasze końcowe zaświadczenie - to dokument wydawany na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzonych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 89

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą :)

.