Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Halkiew. Jesteś na stronie głównej Akademii Doskonalenia Zawodowego NATUROPATA.

Akademia Doskonalenia Zawodowego ma statut niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego, wpisana jest do ewidencji szkół i placówek oświaty pozaszkolnej w Starostwie Powiatu Grodziskiego Nr 7/NE-U/12, do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem 106369 (RSPO) , oraz do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).

Kończąc szkolenia organizowane przez naszą Akademię otrzymujesz dokumenty potwierdzające zdobyte umiejętności i kwalifikacje:

  • Otrzymujesz zaświadczenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, które potwierdza uzyskiwanie lub uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Nasze zaświadczenie - to dokument wydawany na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 652

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą :)

.