Protokół Zebrania Założycielskiego- weź udział w zgłaszaniu wniosków i głosowaniu nad uchwałami.

Polish Guild of Akupuncturists

Dzień dobry,

W Walnym zebraniu mogą wziąć osoby, które mają opłacone składki lub potwierdzają członkostwo i uzupełnienie składek w najbliższym czasie. 

Wyznaczamy Walne zebranie od dnia 26 września godz. 19:00. do 29 września godz.24:00 Odbędzie się ono na niniejszej platformie. Również tu udostępnione  są dokumenty Cechu.

Zapraszamy do czynnego udziału, tym bardziej teraz gdy konsolidacja środowiska jest szczególnie ważna i pewność wzajemnej ochrony prawnej.

Zapraszamy

Grzegorz Halkiew

Starszy Cechu

Dzień dobry,

W Walnym zebraniu mogą wziąć osoby, które mają opłacone składki lub potwierdzają członkostwo i uzupełnienie składek w najbliższym czasie. 

Wyznaczamy Walne zebranie na dzień 29 września godz. 19:00. Odbędzie się ono na niniejszej platformie. Również tu udostępnione  są dokumenty Cechu.

Zapraszamy do czynnego udziału, tym bardziej teraz gdy konsolidacja środowiska jest szczególnie ważna i pewność wzajemnej ochrony prawnej.

Zapraszamy

Grzegorz Halkiew

Starszy Cechu

Dzień dobry,

w związku z pandemią wyszły nowe rozporządzenia co do Walnego zebrania i zatwierdzania sprawozdania finansowego, oraz udzielania absolutorium zarządowy (szczegóły https://publicystyka.ngo.pl/walne-zebranie-on-line-mozliwe-dzieki-narzedziom ).

W Walnym zebraniu mogą wziąć osoby, które mają opłacone składki lub potwierdzają członkostwo i uzupełnienie składek w najbliższym czasie. 

Wyznaczamy Walne zebranie na dzień 27 września godz. 19:00. Odbędzie się ono na platformie zoom. Jednocześnie, aby przebiegło ono prawidłowo na poniższej platformie zostaną udostępnione członkom cechu dokumenty związane z Walnym, celem wcześniejszego zapoznania się. 

Zapraszamy do czynnego udziału, tym bardziej teraz gdy konsolidacja środowiska jest szczególnie ważna i pewność wzajemnej ochrony prawnej.

Zapraszamy

Grzegorz Halkiew

Starszy Cechu