Spis kursów z zakresu Hipnoterapii:

  • zawodowy kurs hipnozy energetycznej 80 godzin lekcyjnych
  • zawodowy kurs hipnozy ericksonowskiej 50 godz.
  • zawodowy kurs hipnoterapii 80 godz.
  • doskonalący kurs hipnozy analogowej i cold-reading 30 godz.
  • doskonalący kurs hipnozy regresyjnej 30 godz.
  • doskonalący kurs autohipnozy 30 godz.
  • hipnoza a telepatia i jasnowidzenie 30 godz.

Kursy uzupełniające do zawodu Hipnoterapeuta:

  • hipnoza a stany transowe (egzorcyzmy st.1) 30 godz.
  • hipnoza a stany transowe (egzorcyzmy st.2) 30 godz.
  • hipnoza a techniki szamańskie 30 godz.

- kurs zawiera 90 godzin lekcyjnych (tekst i prezentacje filmowe).

Kurs może być elementem szkolenia w zawodzie Naturopata o specjalności hipnoterapia.Przewidziany jest egzamin wewnętrzny, oraz nieobligatoryjnie egzamin zewnętrzny sprawdzający prowadzący do certyfikacji państwowej.