Naturopatia zawodowa

Site: Akademia Doskonalenia Zawodowego Naturopata
Course: Akademia Doskonalenia Zawodowego Naturopata
Book: Naturopatia zawodowa
Printed by:
Date: Saturday, 20 April 2024, 5:50 PM

Termin naturopatia pochodzi z języka greckiego, w tłumaczeniu – „choroba natury”.

Naturopata to specjalista, który rozpoznaje stan chorobowy („choroba natury”) oraz przywraca stan homeostazy organizmu.

Korzenie naturopatii sięgają 19-tego wieku. Rozwijała się początkowo w Niemczech, a następnie w USA, gdzie została przywieziona z Niemiec przez Benedykta Lusta. Lust wraz z żoną stworzył w stanie Nowy York najpierw centrum terapii naturalnych Youngborn Nature Cure Health Resort, a następnie a następnie pierwszą szkołę naturopatii.

W tym czasie (około 1902 roku) zrodził się również termin „naturopathy”. Na początek 20-tego wieku przypada rozkwit naturopatii w USA. w tym czasie w całych Stanach Zjednoczonych powstało wiele szkół i praktyk zajmujących się naturopatią.

Po II-giej wojnie światowej rola i popularność naturopatii osłabła, została ona wyparta przez medycynę alopatyczną oraz leki takie jak na przykład antybiotyki, oraz zaawansowane techniki chirurgiczne.

Więcej informacji w menu po prawej stronie ==>

Powrót do leczenia metodami naturalnymi nastąpił w latach 70-tych ubiegłego wieku, gdy ludzie uświadomili sobie ograniczenia nauki i medycznych technologii. Na nowo wzrosło zainteresowanie naturopatią i holistycznym podejściem do człowieka, a jednocześnie przywrócono szansę na uwolnienie się każdego z nas od drogich i szkodliwych leków. Obecnie naturopatia stanowi część medycyny komplementarnej i alternatywnej (CAM – Complementary and Alternative Medicine) i jest powszechnie praktykowana w wielu krajach na całym świecie.

Wydany w 2007 r. przegląd National Health Interview Survey, w którym zawarto przegląd współcześnie stosowanych przez Amerykanów metod CAM pokazuje, że ok. 38% dorosłych, dbając o swoje zdrowie korzysta z tego rodzaju metod. Opracowanie to oprócz przeglądu praktyk CAM, zawiera także informacje na temat bezpieczeństwa i obowiązujących w tej dziedzinie regulacji prawnych w Stanach Zjednoczonych. Naczelna zasada jest podobna jak w przypadku korzystania z obszaru medycyny konwencjonalnej – wybierz z uwagą swojego terapeutę/lekarza i zbierz informacje na temat jego działalności i doświadczenia.

W tym miejscu warto podkreślić, że to co w jednym kraju jest uważane za praktykę CAM, w innym kraju może należeć do obszaru medycyny konwencjonalnej.

Amerykańskie instytut NCCAM rozwinął jeden z najszerzej stosowanych systemów klasyfikacji dziedzin medycyny holistycznej. Terapie CAM zostały podzielone na 5 głównych grup:

 • Całościowy system medyczny: np. tradycyjna medycyna chińska, naturopatia, homeopatia i Ayurveda.
 • Medycyna umysł-ciało: holistyczne podejście do zdrowia wykorzystujące wzajemne powiązania między ciałem, umysłem i psychiką (hipnoza). Działa w oparciu o przesłankę, że umysł może wpływać na funkcjonowanie ciała i powodować występowanie fizycznych symptomów (np. metoda Simontona, Nowa Medycyna Germańska, hipnoterapia).
 • Praktyki aktywne biologicznie: terapie rozwinięte w oparciu o substancje występujące w przyrodzie takie jak zioła, żywność, witaminy oraz inne substancje naturalne.
 • Terapie manualne związane z ciałem: polegające na „poruszeniu” części ciała, podobnie jak w przypadku biomasażu, chiropraktyki lub osteopatii (np. refleksologia).
 • Medycyna energetyczna (np. Therapeutic Touch, bioenergoterapia): dziedzina, która zajmuje się zarówno domniemanymi, jak i sprawdzalnymi polami energii (np. czakry, aura).

Mimo, że w/w kategorie nie są formalnie zdefiniowane, to wykazują dużą przydatność w opisywaniu praktyk CAM. Niektóre praktyki CAM mogą należeć do kilku kategorii jednocześnie. W Polsce Bioenergoterapia i Naturopatia ze względu na charakter rzemieślniczy są oddzielnymi dyscyplinami.

W 2011 roku Naturopatia została doceniona również w Polsce. Grupa 25-tu fascynatów holistycznego podejścia do zdrowia pod przewodnictwem Grzegorz Halkiew powołała pierwsze stowarzyszenie branżowe Cech Naturopatów i Hipnotyzerów. Pomysł ten spotkał się z uznaniem innych terapeutów i idąc za przykładem Grzegorza Halkiew, również znany bioenergoterapeuta Ryszard Ulman powołał cztery lata później drugie stowarzyszenie Polski Cech Naturopatów.

Od maja 2015 zawód Naturopata stał się oficjalnie zawodem rzemieślniczym, a wydawane dyplomy mają charakter dokumentów unijnych. Pytania egzaminacyjne opracowywane są miedzy innymi przez członków naszego cechu Katarzynę Kędzierską, Grzegorza Halkiew, Andrzeja Bednarczyka. W 2017 roku - sześć lat po powstaniu pierwszego cechu- rozpoczęły pracę kolejne cechy naturopatów, bardziej lub mniej przyczyniając się do propagowania zdrowego stylu życia.

Naturopatia polska ma charakter medycyny holistycznej, komplementarnej. Medycyna holistyczna opiera się na założeniu, że poszczególne sfery życia człowieka stanowią niepodzielną całość. W podejściu holistycznym ciało, dusza i jej emocje, oraz umysł stanowią jedność.  Zamiast skupiać się na symptomach choroby, medycyna holistyczna dociera do jej przyczyny, niwelując nieprawidłowości na każdym poziomie występowania. Równowaga na wszystkich poziomach życia stanowi podstawę zdrowia i szczęścia.

Zgodnie z powyższą zasadą wykonuje się terapie w zakresie każdej z dyscyplin.

Z roku na rok coraz większym zainteresowaniem cieszą się szkolenia potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Naturopata.

Medycyna holistyczna opiera się na założeniu, że stan umysłu, ducha i ciała wzajemnie wpływają na siebie i że należy leczyć cały organizm, a nie tylko jego chorą część. 

Leczenie naturopatyczne polega na jednoczesnym zajmowaniu się ciałem, duszą i jej emocjami, oraz umysłem. 

Naturopata ocenia stan zdrowia zadając pytania:

 • co do diety- a w przypadku wykrycia nieprawidłowości, które wpływają na utrwalanie się choroby, zaleca jej zmianę oraz uzupełnienie o suplementy
 • co do stanu fizycznego ciała- oceniając jego kondycję i zalecając terapie manualne
 • co do stanu energetycznego- oceniając pacjenta na podstawie wzajemnej relacji Pięciu Elementów oraz meridianów (Tradycyjna Medycyna Chińska)
 • co do zakresu realizacji w zakresie pracy, domu, spełnienia marzeń- oceniając każdy z aspektów życia społecznego i korygując nieprawidłowości np. poprzez coaching lub Terapię Systemową Rodzin
 • co do stanu przekonań i uwarunkowań- korygując nieprawidłowości poprzez hipnoterapię
 • co do stanu ogólnego zdrowia- weryfikując go metodami wielowymiarowej medycyny informacyjnej

 

Do tego zawodu, zgodnie z doktryną holizmu, należą:

 • dietetyka, ziołolecznictwo oraz suplementacja
 • terapie manualne- biomasaż, chiropraktyka i osteopatia
 • terapie energetyczne w tym akupunktura, akupresura, klawipunktura, elektropunktura
 • terapia systemowa związana ze środowiskiem dom/praca
 • coaching i hipnoterapia
 • infodiagnostyka i medycyna informacyjna wielowymiarowa, homeopatia

Szkolenia prowadzone w ramach naszej Akademii przygotowują do profesjonalnego prowadzenia gabinetu naturopatycznego, a wydawane dokumenty potwierdzają umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej.

Absolwenci naszej Akademii uzyskują dodatkowo prawo do staniecia przed Komisją państwową, a po zdaniu egzaminu uzyskują uprawnienia międzynarodowe- otwierają się przed nimi wszystkie rynki Świata.

Do zawodu naturopaty nie należą:

 • hirudoterapia
 • badania kropli krwi
 • hipnoza klasyczna
 • REIKI
 • Uzdrawianie Praniczne
 • Metoda Silvy 

Zawody powyższe są ujęte w kategorii "inne" i posiadają kod zawodu 323090.

Są osoby, które nadal mylą naturopatię z naturo terapią. Różnica jest w podejściu do pacjenta.

Terapie naturalne opierają się na metodach niefarmakologicznych. Te same efekty, które medycyna korporacyjna osiąga farmakologią, w medycynie naturalnej osiąga się metodami nieinwazyjnymi. Dodatkowo- czego w ogóle nie ma w medycynie alopatywnej- medycyna naturalna kusi się o postawienie diagnozy, co doprowadziło do choroby i leczy (nie zalecza, ale leczy).

Naturopatia jest przedstawicielem medycyny komplementarnej. Założeniem jest, ze przyczyny choroby i składające się na nią powody występują w wszystkich poziomach egzystencji (ciało, dusza, duch)- stąd leczenie jest holistyczne. Naturopata posiada więc przynajmniej sześć kwalifikacji odnoszących się do tych poziomów. W Polsce są to:

 • dietetyka i suplementacja,
 • terapie manualne,
 • akupunktura,
 • terapia systemowa w odniesieniu do środowiska,
 • hipnoterapia,
 • medycyna informacyjna.

Gdy te specjalizacje porówna się z światowymi założeniami medycyny komplementarnej, ujrzysz wzajemną korelacje. W praktyce oznacza to, że naturopata umie i potrafi wykonać zabieg w każdym zakresie z sześciu specjalizacji, poprzez co zabieg mocniej oddziałuje na całokształt organizmu. Zabieg naturopatyczny jest typowym zabiegiem psychosomatycznym.

Pakiet I

- pakiet ten stanowi dwuletnia szkoła naturopatii, obecnie trwa nabór do klasy E (patrz następna pozycja)

Pakiet II- dla osób skierowanych przez PUP

Pakiet przeznaczony jest dla osób bez wcześniejszego przygotowania, chcących się przekwalifikować i zdobyć nowe umiejętności- skierowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Pakiet składa się z indywidualnie dobranych zajęć i spełnia wymagania stawiane przez urzędy pracy- mamy doświadczenie od 2013 r.

Co zrobić, aby móc skorzystać z tego pakietu?

Najpierw musisz uzyskać zgodę w PUP na dofinansowanie, ustalić cenę dofinansowania i okres najbardziej prawdopodobnego rozpoczęcia nauki (okres ten wynika z przygotowania dokumentów przez PUP). Z tymi informacjami skontaktuj się z nami- celem otrzymania harmonogramu zajęć.

Pakiet III skrócony

ponieważ są osoby, które chciałyby jak najszybciej zdobyć uprawnienia unijne, stworzyliśmy dla nich pakiet skrócony którego celem, oprócz zdobycia dwóch specjalizacji, jest przede wszystkim ukierunkowanie na egzamin. Aby przystąpić do egzaminu należy mieć zaliczone trzy kursy- dwa z poniższej listy specjalizacji, oraz kurs Naturopata przedegzaminacyjny online. Do wybory z zajęć stacjonarnych jest:

 • Akupunktura (info)
 • Zielarz fitoterapeuta (info)
 • Terapie manualne (Andrzej Bednarczyk- biomasaż, chiropraktyka, osteopatia-  info)
 • Konstelacje rodzinne  (info)
 • Biorezonans (info)
 • Regresja- (info)

Pakiet IV

Pakiet dla osób, które mają już praktykę i chciały by uzyskać doszkolenie do zawodu Naturopaty- 200 godz., ale nie mają czasu na dojazdy, przygotowaliśmy zajęcia online na platformie edukacyjnej.

Pakiet przykładowy:

 • Akupunktura online 80 godzin (przykładowa 1-sza specjalizacja)
 • Biomasaż online 30 godzin (przykładowa 2-ga specjalizacja)
 • Kurs Naturopata przedegzaminacyjny czeladnik/mistrz online 90 godzin

Cena 3610 zł

 

Pakiet V

pakiet ten jest dla osób które uzyskały już stosowne wykształcenie w innych placówkach (mają wymagane dokumenty MEN potwierdzające to wykształcenie) i chcą tylko przystąpić do egzaminu państwowego dającego uprawnienia międzynarodowe

 • Naturopata online (czeladnik) 90 godzin
 • Naturopata online (mistrz) 90 godzin

Cena 1370 zł

Klasa E - 19 modułów i 19 miesięcy, 730 godzin. 

Organizator: Akademia Doskonalenia Zawodowego Naturopata

Wprowadzenie

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom osób zainteresowanych zdobyciem uprawnień zawodowych w zakresie naturopatii stworzyliśmy 16 miesięczny program nauki od podstaw. Pod względem merytorycznym, w porównaniu do wielu innych oferowanych kursów, jest to najlepiej przygotowana programowo Szkoła Naturopatii Zawodowej 

Miło nam poinformować, że z naturopatią związani jesteśmy od początku. Za naszą inicjatywą została ona wpisana na listę zawodów MRPiPS. Byliśmy w grupie fascynatów, którzy założyli w 2011 pierwszy w Polsce Cech Naturopatów i Hipnotyzerów i to z naszej inicjatywy Krajowy Rejestr Sądowy uznał naturopatię za zawód wykonywany na podstawie kwalifikacji własnych. To my zaangażowaliśmy się w opracowania dla ministerstw standardu tego zawodu, jak i w opracowanie pytań dla państwowych komisji egzaminacyjnych. To wszystko, abyś mógł łatwiej zdobywać wiedzę i posiadał odpowiednie umiejętności do prowadzenia gabinetu naturopatii, oraz co ważne, posiadał zaświadczenie rzeczywiście umocowane w polskim prawodawstwie.

Dokumenty

Po zakończeniu szkoły i zdaniu egzaminu otrzymasz zaświadczenie wg wzoru MEN potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje w zawodzie naturopata (nr rejestracyjny zawodu 323009).

Ponieważ nasza szkoła spełnia wszelkie wymogi stawiane szkołom o profilu zawodowym, to otrzymasz również  dopuszczenie z automatu do dodatkowego nieobowiązkowego egzaminu państwowego z uprawnieniami unijnymi (egzaminy zewnętrzne dodatkowo płatne). Więcej informacji o egzaminach dodatkowych rzemieślniczych na stronie organizatora egzaminów >>>TU.

Harmonogram zjazdów  Klasa E, 2022/2023

 21-23 stycznia 2022 Regresja

11-13 lutego, Zielarz-fitoterapeuta cz.1

11-13 marca, Zielarz-fitoterapeuta cz.2

8-10 kwietnia, Zielarz-fitoterapeuta cz.3

6-8 maja, Zielarz-fitoterapeuta cz.4

10-12 czerwca, Zielarz-fitoterapeuta cz.5

czerwiec- Anatomia i fizjologia online cz.1

lipiec- Anatomia i fizjologia online cz.2

26-28 sierpnia, Akupunktura- diagnostyka

23-25 września, Akupunktura- igły, bańki, moksa

28-30 października, Akupunktura i ból

25-27 listopada, Akupunktura i choroby wewnętrzne

16-18 grudnia, Akupunktura- cellulit, stres, nałogi

 

23-29 stycznia 2023r., Konstelacje rodzinne 

24-26 lutego, Biomasaż

24-26 marca, Chiropraktyka cz.1

21-23 kwietnia, Chiropraktyka cz.2

26-28 maja, Osteopatia

 

czerwiec- Naturopata przedegzaminacyjny online 

egzaminy i zakończenie

 

Opłaty

Czesne związane z każdym modułem to 770zł. Moduły są tak organizowane, aby wypadał średnio jeden zjazd miesięcznie.

 

Inne formy nauki

Pakiet II- dla osób skierowanych przez PUP

Pakiet przeznaczony jest dla osób bez wcześniejszego przygotowania, chcących się przekwalifikować i zdobyć nowe umiejętności- skierowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Pakiet składa się z indywidualnie dobranych zajęć i spełnia wymagania stawiane przez urzędy pracy- mamy doświadczenie od 2013 r.

Co zrobić, aby móc skorzystać z tego pakietu?

Najpierw musisz uzyskać zgodę na dofinansowanie, ustalić cenę dofinansowania i okres najbardziej prawdopodobnego rozpoczęcia nauki (okres ten wynika z przygotowania dokumentów przez PUP). Z tymi informacjami skontaktuj się z nami- celem otrzymania harmonogramu zajęć.

Pakiet III skrócony

ponieważ są osoby, które chciałyby jak najszybciej zdobyć uprawnienia unijne, stworzyliśmy dla nich pakiet skrócony którego celem, oprócz zdobycia dwóch specjalizacji, jest przede wszystkim ukierunkowanie na egzamin. Aby przystąpić do egzaminu należy mieć zaliczone trzy kursy- dwa z poniższej listy specjalizacji, oraz Naturopata przedegzaminacyjny online. Do wybory z zajęć stacjonarnych jest:

 • Akupunktura (info)
 • Zielarz fitoterapeuta (info)
 • Terapie manualne (Andrzej Bednarczyk- biomasaż, chiropraktyka, osteopatia-  info)
 • Konstelacje rodzinne  (info)
 • Biorezonans (info)
 • Regresja- (info)

Pakiet IV

Pakiet dla osób, które mają już praktykę i chciały by uzyskać doszkolenie do zawodu Naturopaty- 200 godz., ale nie mają czasu na dojazdy przygotowaliśmy zajęcia online na platformie edukacyjnej- pakiet przykładowy:

 • Akupunktura online 80 godzin
 • Biomasaż online 30 godzin
 • Kurs Naturopata przedegzaminacyjny czeladnik/mistrz online 90 godzin

Cena 3610 zł

 

Pakiet V

pakiet ten jest dla osób które uzyskały już stosowne wykształcenie w innych placówkach (mają wymagane dokumenty MEN potwierdzające to wykształcenie) i chcą tylko przystąpić do egzaminu państwowego dającego uprawnienia międzynarodowe

 • Naturopata online (czeladnik) 90 godzin
 • Naturopata online (mistrz) 90 godzin

Cena 1370 zł