Naturopatia zawodowa

Są osoby, które nadal mylą naturopatię z naturo terapią. Różnica jest w podejściu do pacjenta.

Terapie naturalne opierają się na metodach niefarmakologicznych. Te same efekty, które medycyna korporacyjna osiąga farmakologią, w medycynie naturalnej osiąga się metodami nieinwazyjnymi. Dodatkowo- czego w ogóle nie ma w medycynie alopatywnej- medycyna naturalna kusi się o postawienie diagnozy, co doprowadziło do choroby i leczy (nie zalecza, ale leczy).

Naturopatia jest przedstawicielem medycyny komplementarnej. Założeniem jest, ze przyczyny choroby i składające się na nią powody występują w wszystkich poziomach egzystencji (ciało, dusza, duch)- stąd leczenie jest holistyczne. Naturopata posiada więc przynajmniej sześć kwalifikacji odnoszących się do tych poziomów. W Polsce są to:

  • dietetyka i suplementacja,
  • terapie manualne,
  • akupunktura,
  • terapia systemowa w odniesieniu do środowiska,
  • hipnoterapia,
  • medycyna informacyjna.

Gdy te specjalizacje porówna się z światowymi założeniami medycyny komplementarnej, ujrzysz wzajemną korelacje. W praktyce oznacza to, że naturopata umie i potrafi wykonać zabieg w każdym zakresie z sześciu specjalizacji, poprzez co zabieg mocniej oddziałuje na całokształt organizmu. Zabieg naturopatyczny jest typowym zabiegiem psychosomatycznym.