Naturopatia zawodowa

W tym miejscu warto podkreślić, że to co w jednym kraju jest uważane za praktykę CAM, w innym kraju może należeć do obszaru medycyny konwencjonalnej.

Amerykańskie instytut NCCAM rozwinął jeden z najszerzej stosowanych systemów klasyfikacji dziedzin medycyny holistycznej. Terapie CAM zostały podzielone na 5 głównych grup:

  • Całościowy system medyczny: np. tradycyjna medycyna chińska, naturopatia, homeopatia i Ayurveda.
  • Medycyna umysł-ciało: holistyczne podejście do zdrowia wykorzystujące wzajemne powiązania między ciałem, umysłem i psychiką (hipnoza). Działa w oparciu o przesłankę, że umysł może wpływać na funkcjonowanie ciała i powodować występowanie fizycznych symptomów (np. metoda Simontona, Nowa Medycyna Germańska, hipnoterapia).
  • Praktyki aktywne biologicznie: terapie rozwinięte w oparciu o substancje występujące w przyrodzie takie jak zioła, żywność, witaminy oraz inne substancje naturalne.
  • Terapie manualne związane z ciałem: polegające na „poruszeniu” części ciała, podobnie jak w przypadku biomasażu, chiropraktyki lub osteopatii (np. refleksologia).
  • Medycyna energetyczna (np. Therapeutic Touch, bioenergoterapia): dziedzina, która zajmuje się zarówno domniemanymi, jak i sprawdzalnymi polami energii (np. czakry, aura).

Mimo, że w/w kategorie nie są formalnie zdefiniowane, to wykazują dużą przydatność w opisywaniu praktyk CAM. Niektóre praktyki CAM mogą należeć do kilku kategorii jednocześnie. W Polsce Bioenergoterapia i Naturopatia ze względu na charakter rzemieślniczy są oddzielnymi dyscyplinami.