Konstelacje Rodzinne zostały między innymi spopularyzowane przez Berta Hellingera (Ustawienia duchowe). Jest to metoda pracy nad relacjami z innymi ludźmi, a zwłaszcza relacjami międzypokoleniowymi w Rodzinie. To rozwinięcie pracy Wirginii Satir, pracy z rzeźbą rodziny. Pacjenci Satir wybierając reprezentantów członków swojej rodziny obserwowali jak ona „rzeźbi” relacje pomiędzy tymi osobami, ustawiając ich sylwetki i grupując je w przestrzeni.

Richard Bandler i John Ginder zachęceni pracą Virginii Satir nad terapią rodzin  po raz pierwszy użyli pojęcia terapii systemowej  (Structure of Magic II  oraz w Changing with families). W połowie lat siedemdziesiątych terapia systemowa była czymś nowym, a Bandler i Grinder wkroczyli na drogę, którą utorowali im Bateson, Weakland, Haley, Laing, Erickson, Satir, Jackson, Watzlawick i Minuchin.

„Traktowanie rodziny jako systemu – pisali Grinder i Bandler w 1976 roku – oznacza w terapeutycznej pracy z nią zastosowanie strategii odnoszącej się do niej jak do żywego organizmu. Przy czym każdy członek jest jej istotną cząstką, jednym z elementów ważnym dla zadowalającego funkcjonowania całego organizmu”.