Terapie manualne 

Główne zasady osteopatii

Organizm ludzki stanowi jedność.
Budowa ciała oraz zachodzące w nim procesy są wzajemnie powiązane zarówno w płaszczyźnie strukturalnej jak i duchowo-psychicznej.
Organizm posiada własne mechanizmy samoleczenia i autoregulacji.
Procesy lecznicze wynikają z powyższych trzech zasad.
Osteopatia koncentruje się przede wszystkim na zdrowiu, a nie na zwalczaniu chorób

Osteopatia opiera się przede wszystkim na holistycznym przekonaniu, że organizm człowieka jest całością, a nie sumą niezależnych od siebie narządów. Choroba dotycząca jednego organu wpływa na cały organizm. Porcjowanie pacjenta i wąskie specjalizacje w leczeniu, to droga kończąca się często ślepym zaułkiem. Zamiast koncentrować się na wyizolowanych objawach, powinno się brać pod uwagę całą kondycję człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego (ciało, dusza, duch).

Równie istotne w osteopatii jest założenie, że najlepszego lekarza każdy nosi w sobie – jest nim własny układ odpornościowy. Zatem Twoje ciało ma zdolność do samoleczenia i samoregulacji. Zamiast ingerować z zewnątrz w postaci farmakoterapii czy zabiegów chirurgicznych, bardzo często wystarczy pobudzić i wspomóc układ odpornościowy pacjenta.

Biomasaż klasyczny zgodny ze standardem zawodu nr 323003

PROGRAM KURSU NOWOCZESNEJ MEDYCYNY MANUALNEJ

 Kurs składa się z pięciu modułów po 20 godzin każdy.

  MODUŁ I

 •  wprowadzenie do Nowoczesnej Medycyny Manualnej ,    -           4 godziny

          podstawy teoretyczne, wskazania i przeciwwskazania,

          bhp pracy z pacjentem.

 • Anatomia palpacyjna  odcinka lędźwiowego                                  2 godziny
 • Techniki tkanek miękkich oraz manipulacji odcinka                      14 godzin

         lędźwiowego                                                                   

 

 MODUŁ II

 • budowa anatomiczna odcinka piersiowego kręgosłupa                   4 godziny
 • anatomia palpacyjna odcinka piersiowego                                      2 godziny
 • techniki tkanek miękkich oraz manipulacji odcinka piersiowego   14 godzin

 MODUŁ III

 • budowa anatomiczna odcinka szyjnego                                           4 godziny
 • anatomia palpacyjna odcinka szyjnego                                            2 godziny
 • techniki tkanek miękkich oraz manipulacji odcinka szyjnego         14 godzin

 

 MODUŁ IV

 • anatomia stawów obwodowych                                                        4 godziny
 • anatomia palpacyjna stawu biodrowego, kolanowego,stopy            4 godziny
 • techniki tkanek miękkich oraz manipulacji w/w stawów                 12 godzin

 

 MODUŁ V

 • anatomia stawów obwodowych                                                        4 godziny
 • anatomia palpacyjna stawu barkowego , łokciowego, nadgarstka    4 godziny
 • techniki tkanek miękkich oraz manipulacji w/w stawów                 12 godzin