Słowo naturopata pochodzi z języka greckiego, w tłumaczeniu – „zaburzenia natury”.

Naturopatia jest formą medycyny alternatywnej, zawierająca w sobie szeroki wachlarz naturalnych metod leczenia- czyli pozbywania się zaburzeń.

Korzenie naturopatii sięgają 19-tego wieku. Rozwijała się początkowo w Niemczech, a następnie w USA, gdzie została przywieziona z Niemiec przez Benedykta Lusta. Lust wraz z żoną stworzył w stanie Nowy York najpierw centrum terapii naturalnych Youngborn Nature Cure Health Resort, a następnie pierwszą szkołę naturopatii.

Naturopata jest specjalistą terapii naturalnych. Zgodnie z porozumieniem międzyszkolnym naturopatą zostaje osoba mająca uprawnienia do wykonywania co najmniej trzech uznanych terapii naturalnych >>czytaj więcej

Standard Kompetencji zawodowych

Naturopata, Kod: 323009

Stosuje niekonwencjonalne naturalne metody terapii i leczenia takie jak:

 • ziołolecznictwo, arteterapię, diety, akupunkturę, akupresurę, hydroterapię, irydologię, i inne w połączeniu z praktykami klasycznej medycyny;
 • udziela porad dotyczących higieny życia, zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej;
 • poprawia jakość życia pacjentów i promuje zdrowy styl życia.

Zadania zawodowe

 • nawiązywanie kontaktu z pacjentem w celu określenia rodzaju dolegliwości i celu wizyty;
 • określanie bilansu energii życiowej na podstawie badań np. tęczówki oka (irydologia);
 • układanie indywidualnego programu terapii;
 • udzielanie porad dotyczących zachowania odpowiedniej higieny życia, stosowania odpowiedniej diety i ćwiczeń fizycznych;
 • stosowanie określonej, wybranej metody terapii np. akupunktury, akupresury, aromatoterapii, arteterapii, koloroterapii i innych;
 • prowadzenie dokumentacji zabiegów;
 • prowadzenie warsztatów, treningów i zajęć grupowych z dziećmi i młodzieżą pobudzających kreatywność, świadomość wartości itp.;
 • przeprowadzanie konsultacji dla lekarzy medycyny oraz innych specjalistów medycyny niekonwencjonalnych;
 • prowadzenie działalności profilaktycznej;
 • promowanie zdrowego stylu życia w mediach;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności.

Dodatkowe zadania zawodowe

 • prowadzenie zajęć i warsztatów terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą z wykorzystaniem plastyki, muzyki, dramy, stymulowania zmysłów, bajkoterapii itp.;
 • kierowanie placówką terapii naturalnych;
 • kształcenie osób wykonujących inne zawody medyczne i paramedyczne;
 • udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
 • prowadzenie prac badawczych w dziedzinie naturoterapii oraz publikowanie ich wyników

Klasa A - 18 modułów i 18 miesięcy, 680 godzin. 

Program:

 • Medycyna chińska- 2 moduły
 • Ziołolecznictwo 3 moduły
 • Anatomia i fizjologia 2 moduły online
 • Biomasaż 1 moduł
 • Chiropraktyka 2 moduły
 • Osteopatia 1 moduł
 • Regresja hipnotyczna 1 moduł
 • Akupunktura 5 modułów
 • Przygotowanie do egzaminów państwowych z pełnego zakresy naturopatii 1 moduł online

Specjalna cena- zamiast 17.320,00 zł to dla uczestników tej edycji kursu promocyjna cena 13.860zł, do tego- uwaga!- płatna w 18 ratach. Czesne miesięczne to 770zł.

Jakie dokumenty otrzymasz po skończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu?!

Po zakończeniu szkoły i zdaniu egzaminu otrzymasz zaświadczenie wg wzoru MEN potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje. w zawodzie naturopata. ponieważ nasza szkoła spełnia wszelkie wymogi stawiane szkołom o profilu zawodowym, to otrzymasz również  dopuszczenie od razu do dodatkowego egzaminu państwowego z uprawnieniami unijnymi.

Witam,

udostępniamy nowy kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego w zawodzie Naturopata. Kurs przeznaczony jest dla osób, które mają co najmniej dwie specjalności w zakresie terapii naturalnych, oraz chciałyby uzyskać uprawnienia Naturopaty zdając egzamin przed komisją Izby Rzemieślniczej.

Absolwenci kursu uzyskają stosowne zaświadczenie wg wzoru MEN o zdobyciu kwalifikacji i umiejętności w zawodzie Naturopata.

Po zdaniu egzaminu rzemieślniczego, uprawnienia zawodowe będą miały charakter Unijny i będą ważne na terytorium każdego z państw Unii.

Zapraszam

Grzegorz Halkiew

dyrektor ADZ-Naturopata

Witam!

Kurs mistrzowski w zawodzie Naturopata przeznaczony dla osób, które mają trzyletnią praktykę po zdaniu egzaminu na poziomie czeladniczym, lub sześcioletnią praktykę potwierdzoną dokumentami o działalności gospodarczej, w temacie terapii naturalnych.

Aby upewnić się, czy może zdawać na Mistrza Naturopatii , pisz cech@naturopata.edu.pl

Życzę owocnej nauki!

Grzegorz Halkiew

Dyrektor ADZ-Naturopata